Новоолексіївська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Приморської громади

Новоолексіївська ОТГ

                

 

 

                                               

                                                України

 

Новоолексіївська сільська рада Приморського району Запорізької області

 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                            НА 2018-2020 РОКИ

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                         

 

Додаток 1                 

          До рішення сесії

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                             Новоолексіївська ОТГ

 2018 рік

 

 •  
 •  

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…..………..4

1.1. Географічне розташування…………………………………………………..………….4

1.2. Демографічна характеристика об’єднаної громади………..………………………..4

1.3. Ряд приватних підприємств та фізичних осіб підприємців об’єднаної громади...4

2. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ)………….…………………………….5

3. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ                  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………………………………………………………………...8

   Стратигічна ціль 1…………………………………………………………………………………..11

 1. Розвиток інфраструктури територіальної громади…………………………………11
 2. Підвищення якості життя………………………………………………………………11
 3. Екологічна безпека та збереження навколишнього середовища………………….13
 4. Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення………………………………………………………………………………….13

    Стратегічна ціль 2…………………………………………………………………………………..14

             2.1. Створення приорітетного розвитку малого та середнього підприємництва…….15

             2.2. Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства…..15

             2.3. Підвищення рівня зайнятості сільського населення та сільських

                   домогосподарств, зелений туризм………………………………………………………15

4.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ………………………………………………………………………….………….15

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………………………………………………………………….18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

План соціально-економічного розвитку Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (надалі Програма ) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

 

Програма роблена на підставі Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 р. №1602 – ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”; вимог до реалізації Плану дій “Україна - ЄС”, Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року №902 “Про національний план дій з відновлювальної енергетики на період 2020 року” та Стратегії інноваційного розвитку України на 2018 – 2020 років умовах глобалізаційних викликів”.

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є:

 • Конституція України;
 • Закон України “Про засади державної регіональної політики”;
 • Закон України  “Про стимулювання розвитку регіонів”;
 • Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні"; 
 • Закон України "Про транскордонне співробітництво";
 • Закон України  "Про регулювання містобудівної діяльності";
 • Закон України  "Про державні цільові програми";
 •  Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
 • Закон України  "Про Генеральну схему планування території України";
 • та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;
 • Стратегія розвитку Запорізькій області на період до 2020 року;
 • План заходів реалізації Стратегії на 2018-2020 рр.

План соціально-економічного розвитку населених пунктів Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік базується та враховує головні цілі та завдання, які визначені «Стратегією розвитку Запорізької області на період до 2020 року».

 

Мета Програми – вироблення та втілення єдиної політики розвитку Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади у 2018 році в контексті єдиної політики розвитку Приморського району та Запорізької області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії з усіма гілками влади.

Основною метою Програми є творення умов для забезпечення соціально-економічного розвиткуОТГ.

 

 

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1.1. Географічне розсташування

Новоолексіївська об’єднана територіальна громада утворена 24 грудня 2017 року в рамках адміністративно-територіальної реформи  2015 року. До складу громади увійшли населені пункти: с. Новоолексіївка, с. Лозуватка, с. Петрівка, с. Мануйлівка, с. Калинівка.

Новоолексіївська об’єднана територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить  до складу Приморського району Запорізької області.

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 18 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру -  200 км, відстань до Азовського моря-22км.

Територія сільської громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад , що об’єдналися (с. Петрівка, с. Мануйлівка,                  с. Калинівка)

 Територія громади межує з землями:

 1. Північного сходу –  с. Маринівка Приморського району
 2. Північного заходу –  с. Першо-Миколаївка Приазовського району
 3. Півночі – с. Панфілівка Чернігівського району
 4. Сходу -  м. Приморськ Приморського району
 5. Півдня – с. Інзівка Приморського району

1.2. Демографічна характеристика об’єднаної громади

До об’єднаної громади з центром в селі Новоолексіївка Приморського району Запорізької області входять 5 сіл із загальною чисельністю населення 2321 чол., а саме:

 • Новоолексіївка – 559 чол.;
 • Лозуватка – 515 чол.;
 • Петрівка – 734 чол.;
 • Мануйлівка – 491 чол.;
 • Калинівка – 32 чол.

Населення громади становить 2321 чоловік, при цьому динаміка являється негативною і становить 4%. Переважна частина населення займається розвитком сільського господарства, його переробкою.

1.3. Ряд приватних підприємств та фізичних осіб підприємців об’єднаної громади.

Фізичні особи підприємці: ФОП Панченко Олександр Анатолійович, ФОП Панченко Анатолій Анатолійович, ФОП Тараненко Олег Іванович, ФОП Латиш Олена Іванівна, ФОП Юшин Сергій Олександрович, ФОП Юшин Михайло Сергійович, ФОП Юшина Марина Юхимівна, ФОП Дімітрова Галина Іванівна, ФОП Терещенко Михайло Володимирович, ФОП Логутін Валерій Вікторович, ФОП Дімітров Олександр Миколайович, ФОП Мінков Василь Костянтинович, ФОП Дімітров Іван Миколайович, ФОП Караджов Іван Васильович, ФОП Колоянов Сергій Іванович, ФОП Стоянов Микола Іванович, ФОП Стоянов Микола Георгійович, ФОП Колоянов Олег Миколайович, ФОП Бурієв Іван Євгенович, ФОП Лазарєв Станіслав Петрович, ФОП Болжеларська Наталя Володимирівна, ФОП Болжеларський Петро Миколайович, ФОП Болжеларська Ольга Іванівна, ФОП Русінова Тамара Вікторівна, ФОП Русінов Володимир Іванович, ФОП Русінов Володимир Іванович, ФОП Кірілюк Сергій Михайлович, ФОП Мітєв Олександр Олександр Олександрович.

Всього ФОП-27

 ПП «Кущинська Є.С.», ПСП ім.. Шевченка, ФГ «Лідер-Дем’янов Приморського району», ПСП «Зеніт», ПСП Агрофірма «Славута», ТОВ «Петрівське», ТОВ АП «Хеліантус- Азов», СВК «Серп і Молот», СФГ «Аргамак»

Всього юридичних осіб-3

Відсутність інвестицій та Програми підтримки у розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяли створювати нові робочі місця. Фінансова неспроможність сільських бюджетів  впливала на динаміку поліпшення  якості умов життя людей, розробку соціально необхідних проектів.

Повноваження сільських рад не дозволяли  в повній мірі використовувати землі за межами сіл. Відсутність фінансових установ унеможливлювали доступ суб’єктів підприємства до кредитів та інвестицій.

Для покращення екологічної ситуації у даному регіоні потрібна розробка комплексної Програми.

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарстві.

Експлуатація доріг на протязі 26 років без проведення капітального/поточного ремонту залишається у жахливому стані, що унеможливлює повноцінне задоволення потреб населення.

Новоолексіївська територіальна громада у 2018 році повинна отримати ресурс надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  для розробки та реалізації Програми та проектів, покликаних започаткувати соціально-економічний розвиток громади. Наявний фінансовий ресурс буде спрямовано на організацію виконавчого апарату Новоолексіївської ОТГ, розробку проектної документації, та виконання проектів покликаних підвищувати стандарти життя населення громади.

 

2. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ)

SWOT – аналіз

Сильні сторони (S – strengths) - аналіз внутрішніх можливостей, які є  притаманні громаді та належного  від їх      використання сприятимуть розвитку (потрібно  тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься  подальший розвиток

Слабкі сторони (W – weaknesses) - аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою ланкою громади, якщо їх не усунути, вони будуть перешкоджати її розвитку (потрібно мінімізувати їх вплив);

 Можливості  (O – opportunities) - аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не залежать від поведінки  спільноти громади, але які можна розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів,  можуть використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства;

Загрози  (T – threats) - це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів.

Сильні сторони

Можливості

 1. Віра населення в краще майбутнє(створення першої в районі сільської громади-є підтвердженням підтримки державних реформ);
 2. Наявність вивільнених будівель(дитячі садки, школи,котельні тощо) ;
 3. Велике поле діяльності для бізнесу що надасть створення робочих місць, подолання бідності(курортна зона на відстані 22км.);
 4. Наявність підприємців які займаються переробкою рослинницькою, тваринницькою продукцією,реалізують рослинницьку продукцію,як в країні, так і за її межами і показують гідний приклад іншим;
 5. Наявність шкіл і дитсадків, які виховують учнів в дусі патріотизму,добробуту;
 6. Вільні площі землі для забудови,вирощування рослинництва(садівництво,виноградарство,овочівництво,пасовища для ведення тваринництва);
 7. Наявність ставків(розведення, вирощування риби, відпочинок) ;
 8. Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів ОТГ шляхом створення громадських формувань з охорони громадського порядку;
 9. Створення пожежних ДЕПО для забезпечення мешканців ОТГ пожежною безпекою;
 10. Будівництво свердловин для забезпечення населених пунктів ОТГ питною водою;
 11. Добудова незавершеного будівництва школи в с. Лозуватка(для Онкологічного центру);
 12. Комплектування спортивного клубу для молоді та підлітків територіальної громади.

 

 1. Можливість транскордонної співпраці (проектна діяльність,обмін досвідом);
 2. Кооперування з метою створення робочих місць, позбавлення бідності, виготовлення та розповсюдження екочистої продукції,молочний кооператив, кооператив з переробки молочної продукції,  виробництво та переробка продукції рослинництва, м’ясної продукції, створення кооперативу по захисту лісосмуг, мисливських угідь, вирощування диких птахів для відтворення фауни в заповідних зонах(фазани, перепілки, дрохва)  ;
 3. Розведення осетрових порід риб,раків;
 4. Поглиблення навчання англійської мовив дошкільних і шкільних закладах – школи з англійським нахилом,створення в шкільних закладах кружків фауни і флори,розуміння збереження рідного краю(акваріуми, зимовий садок,теплиці) розширення діяльності кружків(трудових,фізичних,народного мистецтва,кулінарних і інших спрямованих на самостійність учнів в подальшому житті);
 5. Альтернативні джерела енергії(вітрова,сонячна,біогаз,теплові насоси);
 6. Розвиток спортивного виду діяльності(командні ігри,плавання,теніс, кінний спорт та інші види змагань);
 7. Розвиток активних видів відпочинку(велоспорт,дельтаплани,мотокрос, лазер-так, аеробочка та і таке інше);
 8. Створення та відновлення туристичних маршрутів-зелений туризм(коса Обіточна,заповідні угіддя,Азовське море,кінний туризм);
 9. Кооперування з метою виготовлення та розповсюдження екочистої продукції;
 10. Відновлення природних ресурсів(екосистем річок,лісосмуг, ставків, мисливських та заповідних угідь)
 11. Розвиток  медицини(створення медичного центру);
 12. Наявність земельних ресурсів за межами населених пунктів;
 13. Можливість  захисту на державному рівні окремих природних та історично-культурних пам’яток(відродження,розширення роботи музеїв);
 14. Інвестиції підприємців;
 15. З метою приближення адмінпослуг до населення створення адміністративного центру;
 16. Виступи народних заслужених колективів по Україні і за межами своєї країни(«Сусідоньки», «Вайсал», «Червона кітка);
 17. Ремонт дитячого садку для квартир переселенців-біженців.
 18. Створення заготівельного     пункту (метал,пластик,макулатура);
 19. Медицинський.кінноспортивний реабілітаційний комплекс;
 20. Завод для виготовлення матеріалу ремонту доріг;
 21. Зона-відпочинку(берегоукріплення ставків,будинків культури-ігрові майданчики, парки)

Слабкі сторони

Загрози

 1. Депресивність населення вцілому в країні,недостатня інформація позитиву в засобах масової інформації;
 2. Відсутність задовільного фінансування;
 3. Безробіття;
 4. Низький рівень платоспроможності населення;
 5. Відсутність можливості утилізації ТПВ;
 6. Відсутністьмедичного центру,спецтранспорту;
 7. Відсутність фабрик,заводів, підприємств (виготовлення екопродукції );
 8. Високий рівень міграції трудового населення
 9. Потреба альтернативної економозберігаючої енергії;
 10. Існують об’єкти незавершеного будівництва;
 11. Відсутність зон відпочинку в населених пунктах ОТГ (дитячі майданчики, лавочки, альтанки );
 12. Недостатній зв’язок ,Інтернет ;
 13. Зношення ЛЕП;
 14. Потреба в свердловинах питної води;
 15.  Стихійна вирубка лісосмуг;
 16. Берегоукріплення
 1. Зниження фінансування реформ;
 2. Нестабільна соціально-економічна та політична ситуація в країні;
 3. Військові дії на Сході України
 4. Збільшення міграції
 5. Відсутня нормативно-правова база для забезпечення діяльності ОТГ за окремими напрямами;
 1. Зниження рівня грунтових вод
 2. Погіршення екологічної ситуації;

 

 

3. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ                  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Ціллю та пріоритетами розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної  єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за  рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Для досягнення мети Плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань громади:

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

 

 

 

 

 

 

1. Підвищення рівня громадянської свідомості;

 

 

1.1. . Забезпечення  системи-згуртованості патріотичного, інтелектуального, духовного, культурного  виховання жителів громади;

 

 

1.1.1.Відновлення існуючи хта створення нових пам’ятників патріотизму України;

1.1.2.Проведення культурно-масових заходів;

1.1.3.Заохочення грамотами, медалями, грошовими винагородами;

 

1.2. Промоція європейських цінностей;

 

 

 

1.2.1. Пропаганда  верховенства закону, поваги до інших культур, солідарності, поваги до життя людини, рівності, толерантності, самовираження;

1.2.2. Поїздки до Європейських країн,набування досвіду(тренінги,навчання,культурні заходи і таке інше);

1.2.3.Висвітлення в ЗМІ;

 

 

 

1.3. Підвищення екологічної свідомості;

 

1.3.1. Створення сміттезвалищ, заготівельних пунктів;

1.3.2. Висвітлення у місцевих ЗМІ та офіційному сайті громади важливості збереження екології;

1.3.3. Застосування правових заходів до порушників забруднення території;

 

 

 

2. Сприяння розвитку економіки

 

 

 

 

 

2.1.Розвиток інвестиційної політики на території ОТГ;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Формування позитивного інвестиційного іміджу громади;

2.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів;

2.1.3. Розвиток партнерських відносин з громадами,як в країні,так і за її межами;

2.1.4. Плідна праця з ДФРР та іншими Державними організаціями

2.2. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу;

 

 

 

 

2.3. Розвиток туризму як невід’ємна складова частина комплексного соціально-економічного розвитку села.

2.2.1.Просування і реклама місцевого виробника,сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

2.2.2. Створення нових підприємств, кооперативів;

2.2.3. Прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу;

2.3.1. Створення туристичної зони на території громади;

2.3.2. Розвиток екологічних видів туризму,в т.ч. агротуризму;

2.3.3. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів;

2.3.4. Створення пунктів прийому природної продукції(ягід,грибів,горіхів,лікарських рослин тощо)

2.3.5. Кінних, велосипедних, піших маршрутів.

 

3. Покращення інфраструктури громади;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Покращення стану дорожнього покриття;

3.1.1. Поточний та капітальний ремонт доріг за новими технологіями;

3.1.2. Ремонт мостів;

3.1.3. придбання обладнання для заводу по виготовленню матеріалу для покриття доріг;

3.2.Покращення технічного стану громадських будівель;

 

 

 

 

 

3.2.1. Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків,з придбанням відповідного інвентаря,офісної та комп’ютерної техніки;

3.2.2. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт, приміщень закладів освіти;

3.2.3. Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури;

3.2.4. Капітальний та поточний ремонт закладів охорони здоров’я

3.3.Забезпечення правопорядку та пожежної безпеки;

 

3.3.1. Встановлення відео спостереження

3.4. Вирівнювання освітніх шансів сільської освіти до європейської;

 

3.4.1.Забезпечення матеріальною базою , залучення фахових фахівців;

 

3.5. Покращення якості медичного обслуговування;

 

 

3.5.1.Підтримка та матеріальна допомога сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах.

3.5.2. Залучення,забезпечення умов життя,праці фахових спеціалістів медицини;

3.6. Забезпечення гідної поваги до людей похилого віку

3.6.1. Матеріальна допомога;

3.6.2. Запрошення на святкові заходи;

3.6.3. Зустрічі з школярами для бесід,допомога школярів громадянам похилого віку.

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЯКІСНІ ТА КОМФОРТНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В ГРОМАДІ.

Операційна ціль 1.1. Розвиток інфраструктури території громади.

Завдання 1.1.1. виготовлення генерального плану території.

Виконання цього завдання дасть в подальшому якісно використовувати інфраструктуру території громади, створить сприятливі умови для залучення інвестицій, збільшення населення в громаді за рахунок демографії(збільшення народжуваності).

         Завдання 1.1.2. Покращення стану дорожнього покриття та мостів для економічного та соціального розвитку сіл.

Більшість сільських доріг з твердим покриттям давно не ремонтовані, з глибокими вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту. Більша частина об’єктів дорожньої інфраструктури не відповідають вимогам міжнародних норм та стандартів. Першочергово потребують ремонту ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціально-економічних об’єктів громади: -освітні заклади та ДНЗ;                        

 -амбулаторія загальної практики сімейної медицини; -заклади культури.

Таким чином, були визначені дороги, які потребують ремонту і охоплюють всі автомобільні дороги населених пунктів та між ними

        Завдання 1.1.3.Покращення інфраструктури водопостачання в населених пунктах,що цього потребують.

Проблема посухи гостро постала для мешканців багатьох населених пунктів громади кілька років тому. У криницях і водоймах катастрофічно зменшується рівень води. Виходом із ситуації є геогідезичний пошук питної води для встановлення свердловини. Встановлення фільтраційних приладів в разі потреби.

        Завдання 1.1.4.Впровадження та модернізація енергозберігаючого вуличного освітлення в населених пунктах.

На даний час у селах,в яких проведене вуличне освітлення : с.Новоолексіївка, с.Лозуватка, с.Петрівка, с.Мануйлівка, с.Калинівка-потребують модернізації, доповнення світильників,залучення альтернативних видів енергії.

        Операційна ціль 1.2. Підвищення якості життя в громаді.

        Завдання 1.2.1. Створення безпечних умов проживання.

Створення Муніципальної варти, пожежного ДЕПО. За програмою «Розумна громада» встановлення відеоспостереження, комп’ютерізація управління.

       Завдання 1.2.2.Підвищення якості і надання освітніх послуг.

Залучення фахових фахівців, надання їм житла за рахунок реконструкції, ремонту вільних приміщень. Підвищення якості навчання за додатковим навчанням в гуртках,розширення гуртків(обов’язкове вивчення англійської мови). З урахуванням концепції «Українська сучасна школа» покращення матеріально-технічної бази закладів створяться умови збереження і безпеки життєдіяльності дітей під час навчального процесу, підвищить інтерес дітей до навчання, створить безпечні та комфортні умови перебування та навчання в школі. Існуюча система підвезення дітей до закладів освіти та ДНЗ удосконалиться за рахунок придбання нових автобусів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп.

Переведення дитячих садків та навчальних закладів на альтернативні види палива, утеплення приміщення, заміна вікон – приведе до заощадження коштів для навчальних закладів для розвитку. Створити на території шкіл теплиці, живий куточок, закласти сади, забезпечити полив. Обслуговування покласти на працівників навчальних закладів із залученням школярів.

    Завдання 1.2.3.Розширення можливостей для забезпечення культурних , духовних потреб та здорового способу життя.

Сфера забезпечення культурних потреб громади потребує більш активного регулювання. Передусім,провести інвентаризацію закладів культури (бібліотеки,клуби) для прийняття рішення , щодо покращення кадрового забезпечення. Ефективність роботи працівників сфери культури повинна визначатися на основі досягнення ними попередньо  запланованих результатів. Той самий підхід повинен бути застосований для покращення матеріально-технічної бази закладів культури – лише для досягнення запланованих результатів. Капітальні ремонти будинків культури, забезпечення водопостачання. Придбання і установка опалювання, забезпечення матеріальною базою. Висадження дерев, квітів в зоні відпочинку, підтримання території у зразковому стані, надати проект створення парків відпочинку директорам клубів. Придбання спортивного інвентарю. Придбання інвентаря для нових видів спорту, контроль покласти на вчителів фізичної культури. Будування кінноспортивної школи.

    Завдання 1.2.4.Підвищення якості надання медичних послуг.

Першочергово – залучення фахових фахівців з надання їм житла(землі в аренду), гідної заробітної плати. Створення медичного центру в с. Новоолексіївка, побудова приміщення за вимогами до медичних потреб. Забезпечення матеріальною базою , автотранспортом, розширення аптечних послуг. Розробити програму для знижки ціни на ліки за рахунок відшкодування з місцевого бюджету. Побудова реабілітаційного центру (гіпотерапія).

    Завдання 1.2.5.Забезпечення умов праці апарату  депутатському корпусу(14 чол), виконкому(28 чол) Новоолексіївської ОТГ.

В рамках реформи об’єднання територіальних громад виникає необхідність в реконструкції ,переобладнанні будівель бюджетних установ з метою їх використання чи адаптації до нових повноважень та потреб з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій. Майбутній ремонт будівлі Новоолексіївського будинку культури дасть змогу обладнувати робочі місця у Новоолексіївському будинку культури апарату сільської ради,муніципальній поліції, фахівцям других профільних галузей. Придбання автотранспорту,дасть змогу оперативної роботи, наблизить послуги до населення, прискорить ремонти території.

    Завдання1.2.6. Розширення можливостей для забезпечення якісним та доступним житлом молодих спеціалістів, а також переселенців біженців.

Запровадження системи та удосконалення процедур по придбанню житла у комунальну власність сільської ради та капітальні ремонти існуючого комунального житла сприятиме залученню молодих спеціалістів та заінтересованості молоді проживаючої на території громади , не залишати село. В майбутньому ці обставини вплинуть на демографічну ситуацію в Новоолексіївській ОТГ. Реконструкція двоповерхового дитячого саду у с. Мануйлівка, та дитячого садку у с. Новоолексіївка  для житла переселенцям біженцям.

    Завдання 1.2.7. Цільова підтримка населення з особливими потребами.

Значна увага громади приділятиметься підвищенню якості надання соціальних послуг населенню з особливими потребами. Підтримка буде зорієнтована на розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, грошової допомоги та проблеми оздоровлення. Планується придбання шкільних автобусів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, також освітні,медичні, культурні заклади обладнати пандусами(в яких вони відсутні).

    Операційна ціль 1.3. Екологічна безпека та збереження навколишнього середовища.

    Завдання 1.3.1. Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості людей.

Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття громади. Формування екологічної культури мешканців ОТГ, забезпечення участі громадськості у розв’язанні екологічних проблем.

    Завдання 1.3.2. Створити приймальні пункти вторинної сировини в усіх населених пунктах.

    Завдання 1.3.3. Створення приймальних пунктів по ТВП в усіх населених пунктах.

    Завдання 1.3.4. Покращення стану водного фонду.

В Новоолексіївській ОТГ є запас водного фонду: річка Лозуватка, ставки, для покращення стану водойм необхідно провести:

-чистку русла річки,з подальшим використанням наявного ресурсу для розвитку меліорації;

-приведення берегової зони ставків в належний стан з подальшим створенням комфортних зон відпочинку, обладнаних громадськими вбиральнями та контейнерами для сміття, будування саун, спортивних майданчиків, зариблювання та розведення риби, установка аєроційних насосів значно вплинуть на якість відпочинку населення громади.

Операційна ціль 1.4. Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення.

Організація управління ОТГ,яке сприяє ефективності, відкритості та прозорості діяльності селищної ради об’єднаної громади з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу громади, орієнтованої на задоволення потреб мешканців. Створення та забезпечення ефективного функціонування Центру адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

Завдання 1.4.1. Створення ЦНАПУ.

Створення Центру адміністративних послуг та організація надання послуг у найкоротший строк на базі приміщення Новоолексіївської сільської ради, з подальшою перспективою, перенесення місця розташування в БК Новоолексіївки, після його ремонту. Ремонт приміщення сільської ради, ремонт будинку культури, з метою приближення оперативності адміністративних послуг забезпечення автотранспортом.

Завдання 1.4.2. Залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування та підтримка місцевих ініціатив.

Організувати та провести відкритий конкурс міні-проектів « Рідне село власними руками» та запровадити його щорічне проведення. В рамках проведення конкурсу сприяти лідерам ініціативних груп громадян, активістам громадських організацій в отриманні нових знань та навичок, які вони зможуть використовувати в подальшому для розвитку власних організацій та громади. Реалізувати 10-15 суспільно значущих для громади ініціатив в рамках визначених пріоритетних напрямків розвитку ОТГ.

Завдання 1.4.3. Підвищення поінформованості та самоорганізації сільського населення.

Мешканці сільських територій залишаються найменш поінформованими про новини громади та діяльність місцевої влади, що призводить до обмеження їх розвиткових можливостей. Для досягнення завдання передбачається: інформувати населення через засоби масової інформації, які можливі в межах громади і за її межами.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОТГ.

Новоолексіївська громада володіє інфраструктурними об’єктами та вільними земельними ділянками несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропонованими для інвесторів.

Завдання 2.1. Покращення інфраструктури підтримки підприємництва.

Завдання 2.1.1. Створення та розвиток нових напрямків виробництва.

Операційна ціль 2.2. Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства.

Завдання 2.2.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

Завдання 2.2.2. Розвиток альтернативної енергетики.

Операційна ціль 2.3. Підвищення рівня зайнятості сільського населення та сільських домогосподарств, зелений туризм.

Завдання 2.3.1. Запровадження нових технологій у дрібнотоварному виробництві, у т.ч. домогосподарства.

Завдання 2.3.2. Підтримка фермерства. Розширений розвиток сільськогосподарської кооперації,нетрадиційних видів бізнесу, ремесел.

Досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як: відбір ініціативних працівників сіл, які мають потенціальну зацікавленість у створенні кооперативу; вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Запорізької області та інших регіонів України; навчально-інформаційна компанія, спрямована на формування у селах ініціативних груп та підвищення їх компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом.

Завдання 2.3.3. Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємницьких якостей.

Завдання 2.3.4.Організація виїзних семінарів, тренінгів для підвищення кваліфікації та навчання основам підприємницької діяльності.

Операційна ціль 2.4. Формування бази інвестиційних пропозицій.

Новоолексіївська громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні ділянки,а також приміщення різного цільового призначення.

Завдання 2.4.1. Підготовка і стимулювання та удосконалення інвестиційних продуктів, їх популяризація.

Досягнення завдання передбачається шляхом: - визначення пріоритетних для громади видів економічної діяльності  для залучення інвестицій; - визначення переліку владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції; - детальний опис процедур та умов продажу та/або оренди ділянок і майна; - розробка типових зразків регуляторних актів та правовстановлюючих документів.

Завдання 2.4.2. Стимулювання та удосконалення процедур залучення інвестицій.

Завдання 2.4.3. Популяризація інвестиційних можливостей громади.

 

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ  ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Підготовка проектів і їх реалізація(постійно).

1.1. Реалізація проекту «Ремонт доріг в ОТГ».

1.2. Придбання обладнання для виготовлення матеріалів для ремонту доріг.

2.Реалізація проекту «Ремонт-реконструкція приміщення дитячого садку в с. Лозуватка під вимоги міні молочного заводу для кооперативу громади»

2.1Придбання обладнання для міні молочного заводу з переробки молока.

2.2. Придбання автотранспорту для збору молока і реалізації молочної продукції.

3. Реалізація проекту «Рекультивація пасовищ».

3.1.Придбання насіння для рекультивації пасовищ.

3.2.Придбання гербіциду для знищення шкідливих рослин.

3.3. Придбання обладнання для зрошення культурних пасовищ, придбання електропастухів.

4. Реалізація проекту «Створення житлово – комунального господарства».

4.1.Придбання техніки для потреб громади: техніки для наведення порядку на території громади(косарки, сміттєзбиральні машини, снігоприбиральні машини).

      5.Реалізація проекту  “Капітальний ремонту будинку культури  с. Новоолексіївка;

6.Реалізація проекту  “ Капітальний ремонту будинку культури “  с. Петрівка;

7.Реалізація проекту  “ Капітальний ремонту будинку культури “  с. Мануйлівка;

8. Реалізація проекту  “ Капітальний ремонту будинку культури “  с.Лозуватка;

9. Реалізація проектів «Придбання обладнення і встановлення альтернативних видів палива в Будинках культури»

10. Реалізація проектів «По придбанню обладнання для облаштунку дитячих майданчиків, та зелених насаджень для зон відпочинку».

      11. Реалізація проектів  “Капітальний ремонт двух адмінбудівель сільської ради”.

12.Реалізація проектів «Капітальний ремонт і утеплення будівлі шкіл с. Мануйлівка та с. Новоолексіївка».

13.Реалізація проекту «Ремонт будівлі Мануйлівського ФП».

14.Реалізація проекту «Капітальний ремонт спортивного залу в с. Петрівка»

15. Реалізація проекту « Капітальний ремонт об'єкту громадського харчування в с. Петрівка».

4.6. Реалізація проекту « Капітальний ремонт в ДНЗ «Малятко» у с. Мануйлівка під об'єкт громадського харчування».

4.7. Реалізація проекту « Ремонт мосту в с. Лозуватка, с. Новоолексіївка»

4.8. Реалізація проекту «Капітальний ремонт ДНЗ «Малятко» у с. Мануйлівка під квартири для громадян».

4.9. Реалізація проекту «Удосконалення вуличного освітлення з залученням енергозберігаючих альтернативних видів збереження енергії».

4.9. Реалізація проекту « Берегоукріплення та розчистка р. Лозоватка».

5.0. Реалізація п роекту «Берегоукріплення, прочищення гирл ставків».     

5.1. Реалізація проекту «Створення зон відпочинку біля ставків сіл Петрівка, Мануйлівка, Новоолексіївка»

5.2. Реалізація проекту «Реконструкція частини нежитлового приміщення для облаштування заготівельного пункту ТПВ(тверді побутові відходи) с. Новоолексіївка вул. Перегудова 10»

5.3.Здійснення заходів щодо розміщення АЗС на території с. Новоолексіївка.

5.4. Розробка генерального плану ОТГ, просторовий план.

5.5.Ремонт автобусної зупинки у с. Лозуватка.

5.6.Реалізація проекту «Створення медичного центру в с. Новоолексіївка пров. Зелений», побудова приміщення.

5.7. Реалізація проекту « Реконструкція приміщення с. Новоолексіївка пров. Зелений під плавальний бассейн».

5.8.Створення зоологічних кутків, придбання насаджень для навчальних закладів, дитячих садків.

5.9. Реалізація проекту «Будівництво кінно-спортивного комплексу для реабілітаційного центру для дітей з фізичними вадами здоров'я в с. Новоолексіївка вул. Громака 30».

6.0. Реалізація проекту «Впровадження креативних видів спорту-придбання лазер-так, аеробочки».

6.1. Реалізація проекту «Реконструкція – незавершеної будівлі школи під Онкологічний центр або під військовий навчальний заклад в с. Лозуватка(2 проекти)».

6.2. Реалізація проекту «Реставрація будівлі церкви в с. Мануйлівка».

6.3. Реалізація проекту «Благоустрій кладовища в с. Новоолексіївка-побудова каплиці, зелена огорожа, вхідна арка, пам'ятник загиблим воїнам 1941-1945рр»

6.4. Реалізація проекту «Проведення культурних та спортивних заходів приурочених до свят».

6.5.Придбання спортивного інвентаря для спортивного клубу.

6.6. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування полігону ТПВ.

6.7. Реалізація проекту «Альтернативні джерела енергії»

6.8.Придбання медичного обладнання.

6.9.Придбання автотранспортудля потреб адмінцентру.

7.0.Придбання автотранспорту для медичного центру.

7.1.Придбання пожежного автотранспорту.

7.2.Придбання транспорту для муніціпальної варти.

7.3.Реалізація проекту «Розумна громада»(відеоспостереження і інше обладнення).

      7.4. Реконструкція котельні під твердопаливний котел для Комунального закладу « Навчально виховний комплекс Новоолексіївська загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, діючих та перспективних проектів розвитку Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади, у тому числі за рахунок:

Коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку ДФРР і інших інвестицій);

Коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень