Новоолексіївська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Приморської громади

Конкурс на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального закладу "Петрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів" Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ КЕРІВНИКА (ДИРЕКТОРА) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПЕТРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ» НОВООЛЕКСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  

               Новоолексіївська сільська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади керівника Комунального закладу "Петрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів" Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області.
             Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника Комунального закладу "Петрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів" Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області, затвердженого рішенням XXV  сесії Новоолексіївської сільської ради VII скликання від 01 липня 2020 року №7.
       Повна назва навчального закладу: Комунальний заклад "Петрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів" Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області.
              Скорочена назва: Петрівська ЗОШ.

           Місцезнаходження навчального закладу: 72123,  Запорізька область, Приморський район, с. Петрівка, вул. Центральна, 40.
            Найменування посади: директор Комунального закладу "Петрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів" Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області.
           Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.
          Призначення керівника закладу освіти здійснюється засновником – Новоолексіївською cільською радою (далі – засновник) строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, та на підставі розпорядження сільського голови  про призначення керівника, шляхом укладення контракту.
     
     Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
         Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
         1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
     2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
         3) особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3*4;
       
  4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

          5) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
          6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

          7) перспективний план розвитку закладу освіти на два або шість років;
         8) довідку про відсутність судимості;
          9) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки;
         10) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

           Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.                                   
         Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.
          Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

           Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
          Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом  20
календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
         Кінцевий термін подання документів
: 27 липня 2020 року до 12:00 год.
       
Місце подання документів: 72140, с.Новоолексіївка, вул. Громака, б.30 Новоолексіївска сільська рада.

           Про дату та місце проведення конкурсу, учасників конкурсного відбору буде попереджено особисто.
         Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
         1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

          2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
         3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
     Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.
         Перелік питань і зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань додаються.

        Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: СИДОРЕНКО Дмитро Сергійович, юрист сільської ради; 72140, с.Новоолексіївка, вул. Громака, б.30 Новоолексіївска сільська рада.

 

E-mail: nalex7@meta.ua                                 Телефон для довідок: (050) 667 73 44

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень